"Polsce - służyć, Europę - tworzyć, Świat - rozumieć"

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
O Gminie Fajsławice

O Fajsławicach

Email Drukuj PDF

 Gmina Fajsławice leży w powiecie krasnostawskim, w województwie lubelskim. Składa się z następujących wsi: Bielecha, Boniewo, Dziecinin, Fajsławice, Ignasin, Kosnowiec, Ksawerówka, Siedliska Drugie, Siedliska Pierwsze, Marysin, Suchodoły, Wola Idzikowska, Zosin. Wszystkie wsie, prócz Zosina mają status sołectwa.

 Gmina Fajsławice położona jest geograficznie w północnej części regionu Wyżyny Lubelskiej, mezoregionie Wyniosłości Giełczewskiej. Przez Gminę przepływają dwie rzeki: Marianka, wpadająca w Oleśnikach do Wieprza oraz Krynica Fajsławicka, a także kilka cieków wodnych.

Pogoda
Fajsławice ››

niedziela, 23 października 2011

10 °C2 °Cbezchmurnie

Historia

 Dokładnie nie wiadomo, czy na tych ziemiach istniało jakiekolwiek osadnictwo przed XIII wiekiem. Wobec szczupłości badań archeologicznych bardzo trudno to ustalić. Brak także źródeł historycznych w postaci dokumentów pisanych. Poza tym utrudnieniem analizy ciągłości osadnictwa Lubelszczyzny okazują się być ciągłe najazdy wschodnich sąsiadów, tj. Jaćwingów, Litwinów, Rusinów i Tatarów. Najstarsze znane nam informacje sięgają XIV, XV i XVI wieku.

 W XVII wieku nastąpił duży napływ Arian na tereny dzisiejszej Gminy Fajsławice. Odegrali oni tutaj dużą rolę - ich ślady odnajdujemy m.in. w nazwie rzeki (Arianka - dzisiaj Marianka), Góry Ariańskiej (w miejscu dzisiejszego Starego Cmentarza - tj. cmentarz poariański) oraz w ruinach kaplicy poariańskiej w Suchodołach.

 24.08.1863 r. pod Fajsławicami rozegrała się jedna z najtragiczniejszych bitew Postania Styczniowego. Zmarli powstańcy pochowani są w zbiorowej mogile na Starym Cmentarzu.

Parafia Fajsławice

 Przed 1757 r. miejscowości tworzące dzisiejszą parafię Fajsławice należały do parafii w Biskupicach. Cotygodniowe uczestnictwo w Mszy Św. dla zwykłego chłopa pańszczyźnianego, mieszkającego w okolicach Fajsławic, było jednak niemożliwe ze względu na dzielącą obie wsie odległość (około 10 km).

 W 1754 r. sporządzono akt erekcyjny, dotyczący budowy kościoła drewnianego pw. św. Jana Nepomucena w Fajsławicach. Pierwsze nabożeństwo odbyło się tam 11.11.1757 r. Tę datę przyjmuje się za początek funkcjonowania parafii Fajsławice. Niestety w roku 1778/1788 spłonął drewniany kościół. Kilka lat później zaczęto budowę nowej świątyni. W 1791 r. wmurowano kamień węgielny, a w 1792 r. odprawiono tam pierwsze nabożeństwo. W 1794 r. podczas insurekcji niewykończony kościół został obrabowany przez wojska rosyjskie. Mimo tych trudności w 1795 r. udało się ostatecznie zakończyć budowę.

 Dzisiaj parafia pw. św. Jana Nepomucena w Fajsławicach ma 3770 wiernych. Odpust odbywa się tutaj w pierwszą niedzielę po 10 maja (Niedziela Trójcy Świętej, św. Izydora). Proboszczem jest ks. Marek Hawrylak, a wikarym ks. Tomasz Ślusarczyk.

Proboszczowie fajsławiccy

1. Szymon Grądkowski 1754 - 1770 (16 lat)

2. Adam Tuszowski 1770 - 1784 (14 lat)

3. Szymon Stamirowski 1784 - 1792 (8 lat)

4. Jan Jurkowski 1792 - 1802 (10 lat)

5. Jan Szuszkowski 1802 - 1813 (12 lat)

6. Józef Grochowski 1813 - 1827 (13 lat)

7. Karol Boniewski 1827 - 1870 (43 lata)

8. Antoni Studziński 1870 - 1877 (7 lat)

9. Józef Głogaczewski 1877 - 1893 (16 lat)

10. Emanuel Krzywicki 1893 - 1933 (40 lat)

11. Wacław Czechoński 1933 - 1943 (10 lat)

12. Stanisław Batorski 1943 - 1958 (15 lat)

13. Michał Jabłoński 1958 - 1966 (8 lat)

14. Jan Rolla 1966 - 1977 (11 lat)

15. Franciszek Haładyj 1978 - 1998 (20 lat)

16. Władysław Wójtowicz 1998 - 2008 (10 lat)

17. Marek Hawrylak 2008 - ...

Kosciol w Fajslawicach

Kościół parafialny pw. św. Jana Nepomucena w Fajsławicach


Architektura i obiekty sakralno-historyczne

Kościół parafialny pw. św. Jana Nepomucena z zespołem przykościelnym - obecny kościół został zbudowany w latach 1791-1795 z fundacji dziedziców Fajsławic - Bielskich. Kościół zbudowano wg projektu architekta Joachima Hempla. Do zespołu przykościelnego należą także: przykościelna dzwonnica (zbudowana około 1795 r.), kaplica pogrzebowa (wybudowana w 1795 r., podczas I wojny światowej zniszczona, później odbudowana), pomnik nagrobny Bayerów (grobowiec Macieja Bayera - budowniczego drogi Lublin-Zamość oraz jego żony Emmy) oraz ogrodzenie zespołu przykościelnego z czterema kapliczkami ewangelistów.

Stary Cmentarz - znajduje się na Ariańskiej Górze, około 400 m od kościoła. Zajmuje około 2,5 ha powierzchni. Najciekawsze obiekty to kaplica grobowa Florkowskich i Hakenszmita, groby powstańców styczniowych oraz mogiły związane z I i II wojną światową, a także grobowce znanych i zasłużonych jak proboszczów czy np. doktora medycyny Teodora Opęchowskiego.

Cmentarze wojenne na Dziecininie, Boniewie i w Suchodołach - na terenie parafii Fajsławice, przy szosie Lublin-Krasnystaw znajdują się dwa, a dawniej trzy duże cmentarze z okresu I wojny światowej. Na Dziecininie pochowanych jest 8750 żołnierzy, na Boniewie 4525, a w dawnych Suchodołach, a dzisiejszym Łopienniku Górnym 2250, co łącznie daje liczbę 15 525 poległych.

Kaplica poariańska w Suchodołach - kaplica, znajdująca się w dawnym zespole dworsko-pałacowym w Suchodołach.

Zespół dworsko-pałacowy w parku w Fajsławicach - dawniej siedziba Florkowskich, później szkoła; dzisiaj zdewastowany budynek, nie pełniący żadnej roli.

Kolumna toskańska w Fajsławicach - obelisk stojący przy szosie Lublin-Zamość. Pochodzi prawdopodobnie z 1721 bądź 1731 roku. Wiele źródeł podaje, iż jest to obelisk dla upamiętnienia zwycięstwa Leszka Czarnego nad Jaćwingami w 1281 r. W 1731 r. przypadała właśnie 550 rocznica tego wydarzenia. Alternatywna wersja podaje, że może to być monument związany z cmentarzem grzebalnym po epidemii cholery w 1720 r.

 

Jedno z wielu drzew w fajsławickim parku


Zagadki historyczne

1. Pochodzenie obelisku w Fajsławicach (patrz akapit wyżej)

2. Czy 15.05.1243 r. w Suchodołach rozegrała się duża bitwa Bolesława Wstydliwego z Konradem Mazowieckim? Miała ona bowiem miejsce w miejscowości Suchodol, do dzisiaj nie zlokalizowanej przez historyków. O tym, ze mogły to być Suchodoły w gminie Fajsławice przemawia m.in. ich historia i lokalizacja w stosunku do Lublina, który w 1243 r. był bezskutecznie oblegany przez książąt ruskich Romanowiczów, rzekomych sprzymierzeńców Mazowieckiego.

Krynica Fajslawicka

Krynica Fajsławicka zimą

Szosa

Szosa "trawnicka"


Gmina Fajsławice dzisiaj

 Wójtem Gminy Fajsławice jest pan Tadeusz Chruściel.

 W Gminie istnieją organizacje sportowe jak klub piłkarski Frassati Fajsławice, Ludowy Uczniowski Klub Szachowy Fajsławice czy tenisowy - Żaczek. Działa tutaj również Towarzystwo Przyjaciół Fajsławic.

 W Fajsławicach znajdują się m.in: Urząd Gminy, Bank Spółdzielczy Krasnystaw Oddział w Fajsławicach, Ośrodek Zdrowia, Spółdzielnia Rolniczo Handlowa (SRH), Oddział Terenowy HERBAPOL S.A., hurtownia weterynaryjna LEKOWET, boisko piłkarskie, osiedle mieszkaniowe Skarpa, apteka i punkt apteczny, sklepy spożywcze, dwa cmentarze grzebalne, stawy hodowlane, tamy bobrów, uprawy ziół, kwiatów i zbóż, użytki ekologiczne. Na terenie Gminy znajdują się dwie parafie: w Fajsławicach i Siedliskach.

 Co roku odbywa się ponadto Festyn "Zróbmy Coś Razem". Dzięki temu w Fajsławicach gościły już takie gwiazdy jak Bogdan Trojanek i TERNE ROMA, Abba Show, Boney M. Show, SKANER, Londyn, Fanaberia,  Ballada Kopydłów, Krzysztof Piasecki, Kabaret Koń Polski, Kabaret Otto i inne. Natomiast na XII Zielnik Fajsławicki w 2010 r. przybył zespół TOPLES.

Fajslawice - widok

Fajsławice - widok

Stara szkola w Fajslawicach

Budynek zdewastowanej "starej szkoły" (dawnego dworku) w Fajsławicach


Ciekawostki o Gminie Fajsławice

- Niegdyś do Fajsławic przyjechał sam Lech Wałęsa. Było to wówczas, gdy nieżyjący już dziś Henryk Janusz Stępniak (z Ignasina) pełnił mandat senatora I kadencji z ramienia Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego (1989-1991).

- W latach 80. w okręgu wyborczym Boniewo, Ignasin, Kosnowiec sfałszowano wybory. Sprawa została szybko nagłośniona przez media, a po 25 latach także upamiętniona osobną publikacją Towarzystwa Przyjaciół Fajsławic.

- O Fajsławicach wspomniane jest w Lalce Bolesława Prusa. Tu cytat: "Okazało się, że jest to jego ciotka, która ma w Fajsławicach chore dziecko (...)" - Bolesław Prus - Lalka - Tom I - Rozdział X

- Nazwa Fajsławic jest unikalna - nie ma takiej drugiej wsi na świecie.

Więcej informacji o Fajsławicach i okolicznych wsiach na http://fajslawice.info/

 

Fajsławickie linki:

http://fajslawice.eu/ - Gmina Fajsławice

http://www.opsfajslawice.ugu.pl/ - Ośrodek Pomocy Społecznej w Fajsławicach

http://www.fajslawice.fora.pl/ - Forum mieszkańców Gminy Fajsławice

http://www.ksawerowka.osp.org.pl/ - OSP Ksawerówka

http://spboniewo.fm.interia.pl/ - Szkoła Podstawowa w Boniewie-Ignasinie

http://www.fajslawice.internetdsl.pl/ - Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum w Fajsławicach

http://suchodoly.lbn.pl/ - Szkoła Podstawowa w Suchodołach (szkoła obecnie już nie działa)

http://www.frassati-fajslawice.com/ - PGKS Frassati Fajsławice

http://lokfajslawice.ovh.org/ - Klub Żołnierzy Rezerwy LOK Fajsławice

http://pizzeriamargerita.com/- Pizzeria Margerita

http://www.fajslawice.info/ - Nieoficjalna strona o Fajsławicach

http://www.kuria.lublin.pl/cgi-bin/parafia.cgi?ID=102238 - Informacje o parafii Fajsławice na stronie Archidiecezji Lubelskiej

http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina_Fajsławice - Artykuł o Gminie Fajsławice w Wikipedii

http://pl.wikipedia.org/wiki/Fajsławice - Artykuł o Fajsławicach w Wikipedii

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Fajsławicami - Artykuł o Bitwie pod Fajsławicami w Wikipedii

http://zspnr1-krasnystaw.edu.pl/prace_konkursowe/1_lo/konkurs/html/Miejsca/Fajslawice/Fajslawice.html - Miejsca pamięci w Fajsławicach

http://ltg.pl/content/view/722/119/ - Kwatera wojenna na Starym Cmentarzu w Fajsławicach w bazie "Pomniki w Internecie"

http://ltg.pl/content/view/702/120/ - Mogiła powstańca Antoniego Cholewy na Starym Cmentarzu w Fajsławicach w bazie "Pomniki w Internecie"

http://ltg.pl/content/view/544/121/ - Tablica pamiątkowa nt. powstańców styczniowych na Starym Cmentarzu w Fajsławicach w bazie "Pomniki w Internecie"

http://ltg.pl/content/category/1/41/84/ - Księgi metrykalne i USC z parafii Fajsławice

 

Bibliografia (polecane książki o Gminie i Parafii Fajsławice autorstwa Towarzystwa Przyjaciół Fajsławic):

Bitwa pod Fajsławicami 24 VIII 1863 roku. W 130 rocznicę wydarzeń. Materiały z sesji popularnonaukowej odbytej w dniu 22 VIII 1993 w Fajsławicach, wybór źródeł i antologia opracowań historycznych poświeconych bitwie fajsławickiej w opracowaniu i pod redakcją Adama Polskiego, Fajsławice 1993, s.144

Adam Polski, Zarys historii parafii Fajsławice, Fajsławice 1995 s. 132

Adam Polski, Pamięć dla pokoju. Cmentarze I wojny światowej w gminie Fajsławice, województwo lubelskie, Fajsławice 1996, s. 108

Zbigniew Borkowski, Adam Polski, Fajsławice gminą ekologiczną. Środowisko przyrodnicze dorzecza Marianki, Fajsławice 1996, s.128

Jan Adamowski, Pośród ogródeńka. Pieśni i melodie ludowe z gminy Fajsławice, województwo lubelskie. Monografia repertuarowa Zespołu Śpiewaczego i Kapeli z Siedlisk, Fajsławice 1997, s. 108

Józef Janiak, Bohaterowie cichego frontu. Okupacja niemiecka i ruch oporu 1939-1944 w gminie Fajsławice, województwo lubelskie, Fajsławice 1997, s. 214

Materiały I Sejmiku Ekologicznego Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny, Fajsławice-Pszczela Wola '96, zebrali i przygotowali do druku Adam Polski i Kazimierz Spaleniec, Fajsławice 1998, s.124

I Zielnik Fajsławicki. Szczególne dni kultury zielarskiej, ekologicznej i zdrowotnej, opracowanie zbiorowe pod red. Adama Polskiego, Fajsławice 2000, s. 180

II Sejmik Ekologiczny Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny. Towarzystwa Regionalne a ekorozwój gmin wiejskich, Fajsławice-Pszczela Wola 1999, praca zbiorowa pod red. Adama Polskiego, Fajsławice 2001, s. 140

Stary cmentarz parafialny w Fajsławicach, powiat krasnostawski, województwo lubelskie, opracowanie zbiorowe, zebrali i przygotowali do druku Andrzej Kasprzak i Adam Polski, Fajsławice 2002, s. 170

Wieś poetów. Poezja ekologiczna z gminy Fajsławice, zebrał i przygotował do druku Adam Polski, Fajsławice 2002 s. 148

Adam Polski, Dla Ciebie Ojcze Święty z Fajsławickiej poświęcam ja Ziemi. Tomik wierszy dedykowany Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II z okazji XXV-lecia pontyfikatu, Fajsławice 2003, s. 98

Franciszek Stefan Bubicz, Pamiętnik, Lublin 2003, s. 58

Adam Polski, Ćwierć setki czerwonych maków. Wiersze z pielgrzymki do Włoch i Watykanu w dniach 15-24 maja 2003 roku z okazji XXV-lecia pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II i wiersze 20 tajemnic Różańca Świętego, Fajsławice 2004, s. 92

Andrzej Kasprzak, Ród Kasprzaków z Siedlisk gmina Fajsławice, pow. Krasnystaw, woj. lubelskie. Zarys dziejów do 1918 roku. Rodowód, książka wydana nakładem własnym autora przy współudziale Towarzystwa Przyjaciół Fajsławic, Fajsławice-Lublin 2004, s. 122

Zbigniew Borkowski, Adam Polski, Trasa turystyczno-edukacyjna "Dolina Marianki" w Fajsławicach, Fajsławice 2005, s. 116

Adam Polski, Z leśną bracią tydzień w Nadbałtyce, Fajsławice 2006, s. 90

Adam Polski, Andrzej Kasprzak, Miejsca pamięci powstania styczniowego w województwie lubelskim, Lublin-Fajsławice 2007, s. 244

Alfreda Lipa, Sercem i łzami. Wiersze, Fajsławice 2007

Adam Polski, ks. Władysław Wójtowicz, Zarys dziejów parafii Fajsławice, Lublin-Fajsławice 2007, s. 132+ dokumentacja fotograficzna

Adam Polski, ALPEJSKIE MADONNY Dziennik refleksyjny z pielgrzymki zorganizowanej przez parafię Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka (Bracia Kapucyni) w Lublinie do Sanktuariów Alpejskich Europy w dniach 9-19 lipca 2007 roku, Lublin-Fajsławice 2008, s. 76

Adam Polski, Między Warszawą a Lwowem. Pomniki i miejsca pamięci narodowej od Ryk do Hrebennego w woj. lubelskim, Lublin-Fajsławice 2009, s.168

Adam Polski, Kryptonim "Powtórka". Materiały i dokumenty z powtórzonych wyborów do Gromadzkiej Rady Narodowej w okręgu wyborczym Boniewo gmina Fajsławice w 1984/1985 roku (w 25 rocznicę wydarzeń), Lublin-Fajsławice 2009, s. 176

PRZERWANA KONFERENCJA. Materiały i dokumenty z I krajowej konferencji Papieskie drzewa Jana Pawła II i Benedykta XVI w Polsce i na Ukrainie (Fajsławice-Zwierzyniec 9-10 kwietnia 2010 roku). Praca zbiorowa pod redakcją Adama Polskiego. Towarzystwo Przyjaciół Fajsławic Lublin-Fajsławice 2011

 

Menu